PHOTOGRAPHY Guopeng He
FASHION Wngyue Zhangzhiyin
MAKE UP Ding Kang
MODEL Kate (GFI)